Úvod |Podporované produkty |Vlastné produkty |História |Kontakt
WebCloud| WP Admin| MMX

Vlastné produkty

WebCloud

WebCloud je miesto kde je možné okamžite písať webový kód v čistej forme. Tak sa človek môže učiť, testovať, ladiť, bez akéhokoľvek nabalovania nie želaných kódov tretích strán. Obsah je následne možné publikovať na vlastnej doméne a tak môže slúžiť ako hosting. Súčasne je možné vzdialene sa napojiť pomocou štandartných protokolov filesystému FTP a databáz ako MySQL na vzdialené zdroje. Služba vytvorená roku 2010 odkedy distribuovala milióny súborov.

Otvoriť službu


WP Admin

WordPress Administrácia je nie dieľnou súčasťou správy obsahovného systému CMS WordPress. Jeho dizajn je však v dnešnom čase zastaralý. WPAdmin túto oblasť napravuje a vdýchne viac života do grafického ovládania.

Otvoriť produkt


MMX

MMX je ešte záhodou :-). Úspešne testovaný koncept v živej prevádzke. Využívať už dnes však môžete vyvinutý systém rýchleho poznámkovania aj na papier pomocou iTag.

Otvoriť službu