Ako na pripojenie inej email schránky v Google Mail

BG, 11.05.2018
Google Mail je podľa mňa jedno z najpoužívanejších rozhraní, na ktoré si človek okamžite zvykne. Hlavnými dôvodmi sú podľa mňa - jednoduché rozhranie, mocné vyhľadávanie, inteligentné filtrovanie spamu, tvorba vlastných filtrov - a fakt že poskytuje schránku na štart zdarma.

Časom človek vyrastie a chce dačo viac. Chce vlastnú doménu, alebo si vytvorí iné schránky. A tu efektivita práce začína následne upadať.

Q čo tak keby bolo možné "Google Mail" používať aj ďalej?

Pripojiť si schránku

Pripojenie samotné má 2 kroky, pretože sa skladá z odosielania správ a prijímania správ.

Odosielanie

Myslím si že nastavenie odosielania je jasnejšie a dá sa hneď vyskúšať, preto začnem tým.

# otvorte si "Google / Mail / Nastavenia / Účty a import
https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/accounts
# v sekcii "Poslať email ako
# stlačte "Pridať ďaľšiu email adresu"


v danom okne
# vložte "Name: {{názov aký sa bude zobrazovať iným tvoja schránka}}"
# vložte "Email address: {{tvoja email adresa v tvare meno@doména.prípona}}"
# odškrtnite "Treat as an alias"


následne
# podľa poskytovateľa vašich emailov vložte príslušné dáta "SMTP Server:"
Google - smtp.gmail.com
Yandex - smtp.yandex.com
Zoho - smtp.zoho.com
WebSupport - smtp.websupport.sk
Wedos - smtp-{{id}}.{{id}}.wedos.net
# zvoľte "Port: 465"
# vyberte "Username: {{celý názov email schránky s doménou}}"
# vyberte "Password: {{heslo}}"
# vyberte "Secured connection using SSL"
# stlačte "Add Account"


a poslednom kroku vložte kód
# poslaný do pripájanej schránky z nového prijatej správy od "google robot" s názvom "Gmail Confirmation - Send Mail as {{meno@doména.prípona}}"
# do otvoreného okna


a po zatvorení okna si v danej sekcii "Účty a import" zaškrtnite
"When replying to a message: Reply from the same address the message was sent to".

Ako bonusový krok je celkom vhodné si nastaviť podpis pre každú schránku zvlášť v sekcii
# "Google / Mail / Nastavenia / Hlavné"


Funkčnosť si otestujete jednoducho pretože vám stačí napísať správu a vybrať si schránku z ktorej idete písať.


Prijímanie

Túto časť je možné realizovať dvomi spôsobmi - presmerovaním z pôvodnej schránky na novú gmail adresu || alebo napojením sa.

Osobne uprednostňujem presmerovanie z pôvodnej - správa príde takmer okažite, a v prípade straty prihlasovacích údajov je možné stále dostávať správy. Súčasne to má mínus - že správy vám budú chodiť stále aj keď už nie je vám treba, a každý poskytovateľ má inak riešený formulár pre toto nastavenie. Všetko má svoje plus a mínus, záleží od riešenia.

V tejto časti budeme napájať schránku.

Stále sa nachádzame v rovnakej časti
# otvorte si "Google / Mail / Nastavenia / Účty a import"
https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/accounts
# v sekcii "Kontrola pošty z iných účtov"
# stlačte "Pridať mail účet"


# vložte názov napájanej schránky "Email adresa"


v tomto kroku v prípade cudzej domény je to jasné len pokračovať
# stlačte "Next"


následne
# vyberte "Username: {{celý názov email schránky s doménou}}"
# vyberte "Password: {{heslo}}"
# podľa poskytovateľa vašich emailov vložte príslušné dáta "IMAP Server:"
Google - pop.gmail.com
Yandex - pop.yandex.com
Zoho - pop.zoho.com
WebSupport - imap.websupport.sk
# zvoľte "POP Port: 995, IMAP Port: 993"
# vyberte "Leave a copy of retrieved message on the server."
# vyberte "Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail."
# stlačte "Add Account"


Funkčnosť si otestujete odoslaním emailu z inej schránky než je gmail a inej než je vaša doména. Potom si môžete byť 100% istý že je všetko vporiadku. :-)

* Viac o používaných značkách XTags tu.
* Čiarky v texte sú použité v zmysle intonácie - čiarkuj ako hovoríš.