BG |Externá podpora |WIX |Shopify |WordPress |WebCloud |MMX

O mne

Všetko je kód, a preto môže byť prepísaný a duplikovaný."

Fascinuje ma odhalovanie princípov a kódov z mysle, tela, a online sveta.

Poskytujem služby vo svete počítačov 30 rokov, z toho 16 rokov profesionálne. Správa techniky, operačných systémov, aplikácií - tvorba multimédií, kódu - školení a podpory. Viď Externá podpora.

Tvorím konceptom 1DAY, MMVP, 100%FLOW, LIVE, Digital Nomad. StackOverflow, LinkedIn

Kontakt