menu

Online IT služby

IT Podpora


Technická podpora nad rámec existujúcich služieb

Viac info        Volajte, píšte

WEBCLOUD


Online úložisko s editormi

Viac info

XLIFE


Zanechaj po sebe odkaz

Viac info

O BG

Predaj, správa, tvorba, a podpora - techniky, systémov, aplikácií, médií, a kódu - už 30 rokov.

Mojou inšpiráciou sú stroje prírody.

StackOverflow, LinkedIn