menu

IT Podpora


Technická podpora nad rámec existujúcich služieb

Viac info        Volajte, píšte

Písanie programov


Automatizovanie činností robotov

Viac info

Poskytovanie dát


Publikovanie a archivácia informácií

Viac info

O BG

Predaj, správa, tvorba, a podpora - techniky, systémov, aplikácií, médií, a kódu - už 30 rokov.

Mojou inšpiráciou sú stroje prírody.

StackOverflow, LinkedIn