IT Záchrana | WebCloud | WP Admin | MMX | Nástroje | História | Kontakt

História

Web | Desktop | OS | Technika | Média
Radi by ste podobný projekt?

Opíšte čoho chcete dosiahnuť, ako to má vyzerať, a pokojne napíšte.
Tu je niekoľko vybraných príkladov z priebehu rokov.


Napíšte mi správu

Éra webu

#vb.net #java #php #nodejs #serverless   |    #wordpress #shopify #static   |    #html #css #js #json

Éra desktop aplikácií

#vbs #vb #vb.net #csharp   |    #ms.sql

(BUDE DOPLNENÉ)

Éra správy operačných systémov

#dos #windows #linux@later   |    #basic #batch   |    #install #repair #restore   |    #distribution

Éra správy techniky

#pmd #pc #zyxel #apple@later   |    #install #repair #sell

Éra médií

#paper #corel #photoshop   |    #draw #comix #design #retouch #faceswap


Radi by ste podobný projekt?

Opíšte čoho chcete dosiahnuť, ako to má vyzerať, a pokojne napíšte.
Tu je niekoľko vybraných príkladov z priebehu rokov.


Napíšte mi správu