menu

Programovenie

Web , Mobilené , Desktop , Server - aplikácie na mieru .

 • Konzultácie špecifikácie
 • Tvorba kódu
 • Refaktorizácia

€60 / h

 • Figma
 • |
 • JavaScript
 • Node JS
 • Svelte JS
 • |
 • Cloudflare
 • Digital Ocean
 • GitHub

Záchrana

Rýchly štart riešenia problému .

€150 / h

Správa

Adminitračné úkony k dodaným riešeniam .

 • Manažment
 • Kontrola

€20 / h

Podpora

Servis k dodaným riešeniam .
Pondelok-Nedeľa

 • Prednostné prijatie
 • Záručný servis