menu

Programovenie


Web , Mobilené , Desktop aplikácie

  • JavaScript
  • Node JS

Prenájom


Domény,Emaily,Úložiská,Aplikácie,Služby

  • Cloudflare
  • Amazon Web Services
  • Google Apps Script
  • GitHub
  • WebSupport

Podpora

Kontrola , refaktorizácia , školenia