menu

Budovanie


Stavba automatizovaných systémov - online služieb a aplikácií.
Dolovanie , prepájanie , transformácia dát.

Aplikácie,Skripty,Servery|Súbory,Tabuľky,Relácie|Weby,CMS,Eshop

 • Visual Studio Code
 • JavaScript
 • React JS
 • Vite JS
 • Node JS
 • CouchDB
 • MySQL
 • Astro
 • Medusa

Prenájom


Mieto pre Vaše virtuálne stavby - hostovanie prevádzky.
Zastrešené nami zvolenými partnermi alebo našimi službami.

Domény,Emaily,Úložisko,Aplikácie

 • Cloudflare
 • Amazon Web Services
 • Google Apps Scrip
 • Dynadot
 • GitHub
 • WebSupport
 • WebCloud
 • XLife
 • Shopify
 • Wix

Správa


Udržiavanie prevádzky Vašej virtuálnej stavby.
Odhalovanie problémov a návrhy riešení.
Rýchle a plánované zásahy.
Prevzatie projektu.

Aktualizácia,Monitoring,Testy|Zálohovanie|Čistenie,Redizajn