menu

Budovanie


Stavba automatizovaných systémov pre spracovanie dát.
Tvorba online služieb a aplikácií.
Dolovanie , prepájanie , a transformácia dát.

Servery  ,  Skripty  ,  Aplikácie  |  Súbory  ,  Tabuľky  ,  Relácie  |  Weby  ,  Emaily  ,  CMS  ,  Eshop

 • Visual Studio Code
 • JavaScript
 • React JS
 • Node JS
 • PHP
 • MySQL
 • CouchDB
 • WordPress
 • Medusa

Prenájom


Mieto pre vaše stavby.
Zastrešené nami zvolenými partnermi alebo našimi službami.

Domény  |  Hosting  Prevádzky  ,  Priestoru  ,  Aplikácií

 • Cloudflare
 • Amazon Web Services
 • Google Apps Scrip
 • Dynadot
 • GitHub
 • WebSupport
 • WebCloud
 • XLife
 • Shopify

Správa


Odhalovanie a návrhy riešení.
Plánované a rýchle zásahy.
Udržiavanie prevádzky.

Aktualizovanie  |  Čistenie  |  Monitoring  |  Zálohovanie  |  Kontroly  |  Testovanie