Legenda

Stavy

Pri komunikácii sa môžete stretnúť s týmito slovami. Pomocou nich vás v jednoduchej forme informujem o stave vášho dopytu.

1. BACKLOG všetky nové požiadavky a návrhy
2. NEW akceptované, dohodnuté
3. OPEN zaradené na spracovanie
4. PROCESS práve v spracovaní
5. PENDING čaká sa na odozvu
6. DONE dodané, hotové
7. CANCELED zrušené

Pomocou týchto kľúčových slov vás môžem informovať o stave tvoreného produktu.

1. ALPHA verzia je ukážkou existencie
2. BETA verzia doplnená o všetok obsah, čajakúca na pripomienkovanie
3. PRODUCTION verzia doupravená a nasadená online v produkcii

Tagy

Môžete sa tiež stretnúť aj s týmito znakmi - tagmi. Pomocou nich vizuálnou formou označujem dôležité slová v komunikácii.

OK prijaté, akceptované, porozumené
Q otázka
@ označenie dátumu a času
$ miesto kde
# všeobecný predmet
" " uvodzovky pre skupinu popisu "času, miesta, názvu"
<> zvýraznenie výberu
INTERNAL poznámka pre vlastné účely ktorú môže vidieť aj zákazník

Viac o tejto metodike môžete nájsť tu "MMX iTags".


arrow_back_iosÚvod